ของที่ระลึกจากเวียดนาม

จำหน่ายของที่ระลึกจากเวียดนาม  โมเดลจักรยาน โมเดลสามล้อ     ไม้ตะเกียบฝังมุก กะลาฝังมุก