ของที่ระลึกจากเวียดนาม

จำหน่ายของที่ระลึกจากเวียดนาม  โมเดลจักรยาน โมเดลสามล้อ โมเดลเรือสำเภา  ตุ๊กตาเวียดนาม กล่องไส่เครื่องประดับจากเวียดนาม พัด  หวี

กระเป๋าจากเวียดนาม รองเท้าไม้  ไม้ตะเกียบฝังมุกเวียดนาม กล่องไส่ไม้ตะเกียบ เข็มทิศ กล่องไส่ไม้จิ้มฟัน จานรองแก้วไม้จากเวียดนาม

กระจกส่องหน้าเวียดนาม