ของที่ระลึกจากเวียดนาม

จำหน่ายของที่ระลึกจากเวียดนาม  โมเดลจักรยาน โมเดลสามล้อ   ตุ๊กตาเวียดนาม กล่องไส่เครื่องประดับจากเวียดนาม

กระเป๋าจากเวียดนาม   ไม้ตะเกียบฝังมุกเวียดนาม กะลาฝังมุก